Kontratatzaile profila

Berez garbitzen den komuna hornitu eta Zamudioko Bidekoetxe parkean instalatzeko kontratua 

Espediente-zenbakia: PH-17-83 

Kontratu mota: Hornidura

Prozedura: Irekia | Zenbait hautaketa irizpiderekin

Epemuga:  

15 egun natural, iragarki hau BAOn argitaratzen denetik aurrera, 13:00etan. Epe horretako azken eguna zapatua edo jaieguna bada, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da epea.

Izapidetzea: Arrunta.

Kontratazio-organoa: Alkatetza.

Lizitaziorako aurrekontua: 49.610,00 euro (BEZ barne).

Exekuzio-epea: 30 egun natural, kontratua izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera.

Esleipen-data:

Lizitazioaren argitalpena:

Enpresa esleipenduna:

Esleipenaren zenbatekoa:

Kontratua formalizatzeko data:

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 41.000,00 euro (BEZa barne)